top of page

SOLIDARITE POU AYITI

FÈ FÈ ASOSYASYON FEMINIS MARTINIQUAISE "CULTURE EQUALITÉ"

Click and Collect
Livraison 
KarbéFanm2_1é.png

Ayiti frape pa yon nouvo dezas natirèl. Moun ki mouri yo, moun ki disparèt yo, moun ki blese yo, moun ki san kay yo, moun ki grangou yo ... Pou ede yo, Kilti Egalite kontribye nan ranmase lajan pou asosyasyon feminis yo:  KAY FANM  ak  SOFA (Fanm Ayisyén Solidarite)  .Ayisyen feminis Danièle Magloire, manm onorè nan asosyasyon nou an, se referans nou an. . Se poutèt sa nou gen asirans ke lajan yo pral ale nan asosyasyon fanm nan rejyon ki afekte a. Nou ankò mande solidarite ou pou moun vanyan sa yo ki nan gwo difikilte. Nou remèsye ou davans pou sipò ou.  

Egalite Kiltirèl .

 

Ayiti frape pa yon nouvo dezas natirèl. Mouri, disparèt, blese, sanzabri, grangou ... Pou ede yo, Culture Equality kontribye nan ranmase lajan pou asosyasyon feminis yo:  KAY FANM  ak  SOFA (Fanm Ayisien Solidarite)  . Feminis ayisyen Danièle Magloire, manm onorè asosyasyon nou an, referans nou. . Se poutèt sa nou gen asirans ke lajan yo pral ale nan asosyasyon fanm nan rejyon ki afekte a. Nou ankò mande solidarite oswa pou moun vanyan sa yo ki nan gwo difikilte. Nou remèsye or davans pou sipò or.  

Equality Kiltirèl .

  • Facebook Culture Egalite
  • Chaine Youtube Culture Egalite
  • Instagram Culture Egalite
bottom of page